Polissen belastingvrij beëindigen vanaf 1 april 2017

Heeft u een (bank)spaar-, leven- of beleggingshypotheek? Met ingang van 1 april 2017 veranderen de fiscale regels rond het beëindigen van deze hypotheken. Deze aanpassing biedt interessante mogelijkheden, maar oplettendheid blijft geboden.

Voor 1 april 2017

In de huidige situatie moet een (bank)spaar-, leven- of beleggingsverzekering minimaal 15 of 20 jaar hebben gelopen voordat deze belastingvrij mag worden afgekocht (per polisduur van 15 of 20 jaar geldt een specifiek bedrag). Voldoe je niet aan deze eis dan betaal je 40,8% tot 52% belasting over de beleggingswinst (de poliswaarde minus de som van de betaalde premies). Gevolg van deze regel is dat woningbezitters vrijwel geen mogelijkheden hebben om hun hypotheek tussentijds te wijzigen of het opgebouwde kapitaal te gebruiken ter verlaging van de hypotheekschuld.

house

wijzigingen per 1 april

In het kader van de verlaging van de hypotheekschuld heeft de overheid de huidige regeling aangepast: vanaf 1 april 2017 vervalt de eis dat de polis minimaal 15 of 20 jaar moet hebben gelopen. Voorwaarde is wél dat de vrijgekomen poliswaarde moet worden gebruikt ter verlaging van de eigen hypotheekschuld (dus een box 1 lening). Er is een uitzondering gemaakt voor polissen, gesloten vóór 2001: de waarde van die polissen hoeft níet voor verlaging van de schuld te worden gebruikt.

Lagere maandlasten

Door deze aanpassing is het makkelijker geworden de waarde van de polis op te nemen en te gebruiken ter verlaging van de hypotheek. De verlaagde hypotheek kan zorgen voor een lagere maandlast of met een verlaagde hypotheek kun je makkelijker overstappen naar een andere bank (met bijvoorbeeld een lagere rente of betere voorwaarden). Let op: in de meeste gevallen is een polis bedoeld voor de aflossing van de hypotheek op de einddatum. Beëindiging van de polis betekent wél dat er een alternatief voor de aflossing van de hypotheek moet worden gevonden. Raadpleeg in voorkomend geval dus altijd een financieel adviseur.

Kom in contact!

Vul dit formulier in om met ons in contact te komen. 

Contactgegevens
Volg ons