TMA

diensten

advies op maat voor uw hypotheek of financiële planning

Hypotheek

Een goed advies is er één die alleen bestaat uit de adviesonderdelen die voor u persoonlijk van belang zijn, en niet meer dan dat.

eigen Hypotheekplan

Wilt u eerst zelf uw adviesplan doorrekenen?

Financiële planning

Voor het nemen van de juiste beslissing omtrent al uw financiële producten is naar onze mening het maken van een financiële planning altijd de basis. Alleen als u het totaal overzicht heeft van de huidige financiële situatie en die van de toekomst, is het mogelijk om de best passende oplossingen te creëren.

WAT KUNT U VERWACHTEN VAN TMA CONSULTANCY​?​

Bij TMA beginnen we altijd met een kennismaking: tijdens dit gesprek inventariseren wij samen met u uw adviesbehoefte, geven wij u inzicht over onze manier van adviseren en het vervolgtraject.

Bij een wederzijds uitgesproken vertrouwen stellen wij samen het zogenaamde dienstverleningsdocument op. Op deze pagina wordt vastgelegd welke vormen van advies u (wel en niet) wenst, alsmede de vorm van beloning voor onze werkzaamheden. 

01

Eerste fase

TMA Consultancy is voorstander van advisering op een zo breed mogelijk niveau. Een goed advies kan niet worden gemaakt zonder dat er volledige inzage is in alle financiële zaken die van belang kunnen zijn. Tijdens het eerste gesprek ligt de nadruk dan ook op het inventariseren van financiële gegevens en uw persoonlijke wensen.

Aan de hand van de geïnventariseerde gegevens wordt voor u een advies gemaakt, alsmede een (concept) financiële planning. In het tweede gesprek wordt het advies aan u gepresenteerd en eventuele aanpassingen verwerkt. 

02

Tweede fase

Zodra het advies en de planning volledig voldoen aan uw persoonlijke wensen, dan kunt u aangeven of u met ons het vervolgtraject in gaat. U kunt kiezen uit twee opties:

  1. U gaat met het advies en de financiële planning zelf op zoek naar een aanbieder.
  2. U geeft TMA Consultancy opdracht het vervolgtraject invulling te geven

 

Op basis van de door u gemaakte beslissing zullen we verder gaan naar het volgende onderdeel.

Beloning werkzaamheden: uurtarief of vaste fee

Bij de eerste optie ontvangt u, conform de eerder gemaakte afspraak, van ons een factuur voor de door ons geïnvesteerde adviesuren of afgesproken fee. Bij de tweede optie maken wij met u een (aanvullende) afspraak over de vorm van beloning (uurtarief of vaste fee).

TMA Consultancy zal u vooraf een indicatie geven van het aantal advies– en verwerkingsuren dat nodig zal zijn, en de verwachte advies-/bemiddelingskosten.

Periodieke updates

Vervolgens is er nog de optie om periodieke updates te krijgen op abonnementsbasis.

Er is ook een mogelijkheid om voor de toekomst een abonnement af te sluiten waardoor u verzekerd bent van een periodieke update van de gemaakte financiële planning. Door middel van een onderhoudsabonnement met een periodieke planningsupdate houdt TMA Consultancy haar relaties op de hoogte van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de persoonlijke financiële planning (nabestaanden-, ouderdomspensioen, hypotheek etc.).