Versoepeling financieringseisen hypotheek aangekondigd

Tijdelijk hypothecair krediet

De Tijdelijke regeling hypothecair krediet stelt de inkomenscriteria voor het verstrekken van hypotheekleningen en de maximale hoogte van het hypothecair krediet ten opzichte van de waarde van de woning vast. De regeling wordt op een aantal onderdelen gewijzigd. Met ingang van 2018 mag een nieuwe hypotheeklening niet hoger zijn dan 100% van de waarde van de woning.

Business or Finance

Tweeverdieners

De financieringsruimte voor tweeverdieners wordt verruimd. Bij de berekening van het financieringslastpercentage wordt vanaf 2018 uitgegaan van het hoogste toetsinkomen plus 70% van het lagere toetsinkomen. Nu is het deel van het lage inkomen dat wordt meegenomen in de berekening nog 60%.

geldverstrekkers & brekeneningen

Geldverstrekkers mogen bij de berekening van de werkelijke en de toegestane financieringslast uitgaan van de aangeboden rente als de rentevastperiode korter is dan tien jaar en de lening aan het einde van de rentevastperiode is afgelost. In een dergelijk geval bestaat voor de consument immers geen risico op hogere maandlasten door een rentestijging. Daarom hoeft de geldverstrekker niet de door de Autoriteit Financiële Markten gepubliceerde gemiddelde rente te gebruiken voor deze berekening. De wijzigingen treden op 1 januari 2018 in werking.

Bron: Ministerie van Financiën | publicatie | 26-07-2017

Wacht niet langer, vraag om advies

Kom in contact!

Vul dit formulier in om met ons in contact te komen. 

Contactgegevens
Volg ons