Medelijden met gebruikers Hillen-aftrek niet nodig

De uitfasering van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld raakt 173.000 huishoudens met een inkomen tot 20.000 euro. Dat antwoordt het kabinet op Kamervragen. Volgens het kabinet hebben veel van de huishoudens in kwestie echter een aanzienlijk vermogen in box 3. Bovendien gaan de huishoudens er dankzij maatregelen van het nieuwe kabinet op vooruit.

7 maart 2018

de hillen-aftrek

Staatssecretaris Snel van Financiën: “Van de gebruikers van de Hillen-aftrek met een inkomen tot 20.000 euro heeft 57 procent een belastbaar box 3-vermogen. Dertig procent van de gebruikers van de Hillen-aftrek met een inkomen tot 20.000 euro heeft zelfs een belastbaar box 3-vermogen van meer dan 100.000 euro.

minimumwaarden

“Van de 80.000 huishoudens met een WOZ-waarde tot 200.000 euro heeft 50 procent een belastbaar box 3-vermogen. Dit is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde percentage in Nederland (circa een kwart). Daarnaast geldt voor AOW-gerechtigden dat zij door de heffingskortingen pas belasting betalen vanaf een belastbaar inkomen van circa 16.000 euro. Voor alleenstaande ouderen geldt dit vanaf circa 18.000 euro.

kortingen en progressie

“Voorts is het van belang om de maatregelen in het regeerakkoord in samenhang te bezien. Het kabinet verhoogt onder meer de algemene heffingskorting, de ouderenkorting en de arbeidskorting en verlaagt daarnaast de schijftarieven in de inkomstenbelasting. Uit het voorbeeld van een alleenstaande AOW-er zonder aanvullend pensioen (met een inkomen van 16.000 euro) met een afgeloste woning van 250.000 euro, blijkt dat ook diegene, zelfs bij volledige uitfasering van de Hillen-aftrek, er structureel meer dan 400 euro per jaar op vooruit gaat, doordat de AOW-uitkering stijgt als gevolg van de netto-netto-koppeling.”

Kom in contact!

Vul dit formulier in om met ons in contact te komen. 

Contactgegevens
Volg ons