Advisering (hypotheek en financiële planning)

Wat kunt u verwachten van TMA Consultancy

Kennismaking: tijdens dit gesprek inventariseren wij samen met u uw adviesbehoefte, geven wij u inzicht over onze manier van adviseren en het vervolgtraject.

Bij een wederzijds uitgesproken vertrouwen stellen wij samen het zogenaamde dienstverleningsdocument op. In dit document wordt vastgelegd welke vormen van advies u (wel en niet) wenst, alsmede de vorm van beloning voor onze werkzaamheden.

Beloning werkzaamheden: uurtarief of vaste fee

Er zijn verschillende mogelijkheden en adviesfasen. Wij zijn van mening dat een tussentijdse vrijheid voor onze relaties van groot belang is.

Eerste fase: TMA Consultancy is voorstander van advisering op een zo’n breed mogelijk niveau. Een goed advies kan niet worden gemaakt, zonder dat er volledige inzage is in alle financiële zaken die van belang kunnen zijn. Tijdens het eerste gesprek ligt de nadruk dan ook op het inventariseren van financiële gegevens en uw persoonlijke wensen.

Aan de hand van de geïnventariseerde gegevens wordt voor u een advies gemaakt, alsmede een (concept) financiële planning. In het tweede gesprek wordt het advies aan u gepresenteerd en eventuele aanpassingen verwerkt. Zodra het advies en de planning volledig voldoet aan uw persoonlijke wensen, dan kunt u aangeven of u met ons het vervolgtraject in gaat.

Er zijn dan twee opties:

  1. u gaat met het advies en de financiële planning zelf op zoek naar een aanbieder
  2. u geeft TMA Consultancy opdracht het vervolgtraject invulling te geven

Bij de eerste optie ontvangt u, conform de eerder gemaakte afspraak, van ons een factuur voor de door ons geïnvesteerde adviesuren of afgesproken fee. Bij de tweede optie maken wij met u een (aanvullende) afspraak over de vorm van beloning (uurtarief of vaste fee).

TMA Consultancy zal u vooraf een indicatie geven van het aantal advies– en verwerkingsuren dat nodig zal zijn, en de verwachte advies-/bemiddelingskosten.

Periodieke update op abonnementsbasis

Er is ook een mogelijkheid om voor de toekomst een abonnement af te sluiten waardoor u verzekerd bent van een periodieke update van de gemaakte financiële planning. Kijkt u op onze website www.mijnfinancieleplanning.nl voor uitgebreide informatie.