Combinatie hypotheekadvies en financiële planning

De combinatie van een goed hypotheekadvies en een financiële planning is naar onze mening onontkoombaar. Immers, de hypotheek is voor een groot deel van de huizenbezitters van grote invloed op zijn of haar financiële toekomst. En wat is er dan belangrijker om dat effect in de toekomst goed in beeld te hebben?

In veel gevallen is het bezit van een eigen woning een welkome (indirecte) aanvulling op het inkomen na de pensioengerechtigde leeftijd. Denkt u maar eens aan een mogelijk pensioentekort in combinatie met een volledig afgeloste hypotheek zodra u met pensioen gaat. Uw geldbehoefte blijkt op dat moment mede afhankelijk van het (deels) wegvallen van woonlasten. Aan de andere kant kan er sprake zijn van een grotere geldbehoefte, juist door die hypotheeklening!

Steeds belangrijker wordende effecten zijn de reeds ingevoerde bijleenregeling en de beperkte renteaftrek. Per 1-1-2013 heeft de overheid nog een flinke hoeveelheid beperkende maatregelen getroffen. Het negeren van deze effecten zal voor velen tot onaangename verrassingen leiden in de toekomst.

Om de financiële effecten van een hypotheekconstructie goed in beeld te brengen is de kennis nodig van een ervaren financieel adviseur/-planner. Zo'n planning gaat veel verder dan het uitdraaien van een netto lastenberekening door partijen die u een hypotheek op basis van rente verkopen.