Disclaimer

Artikel 1.

Alle eigendomsrechten met betrekking tot de website, de inhoud en het gepubliceerde materiaal berusten bij TMA Consultancy. Het is niet toegestaan het materiaal te wijzigen, te verwijderen, te kopiëren, na te maken, of op enige andere wijze te gebruiken tenzij als omschreven in artikel 2. TMA Consultancy behoudt zich het recht voor om de geleden schade ten gevolge van inbreuk op deze rechten op u te verhalen.

Artikel 2.

Het is de bezoeker van de website toegestaan om één kopie van het materiaal te downloaden en/of te printen voor eigen niet commercieel gebruik. Ieder ander gebruik van het materiaal valt onder inbreuk van het copyright zoals omschreven in artikel 1.

Artikel 3.

De website van TMA Consultancy is bedoeld om de bezoekers te voorzien van informatie. TMA Consultancy doet zijn uiterste best om de website zo goed mogelijk te laten functioneren en is daarbij mede afhankelijk van externe partijen. Hierdoor kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is en/of naar behoren functioneert. TMA Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van verminderd of niet functioneren van de website.

Artikel 4.

De website wordt met de grootst mogelijk zorg voorzien van informatie. TMA Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van onjuistheden die het gevolg zijn van menselijke vergissingen of technische storingen.

Artikel 5.

Wij garanderen niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Privacy reglement

Indien u bij het gebruik van deze website persoongegevens verstrekt, zal TMA Consultancy zich met betrekking tot deze gegevens conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De verstrekte persoonsgegevens worden door TMA Consultancy gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. TMA Consultancy zal uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden verstrekken, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting of de overeenkomst met u.

TMA Consultancy zal u op verzoek inzage verschaffen in de persoonsgegevens zoals die bij TMA Consultancy zijn geregistreerd en waar nodig deze gegevens aanpassen. Als u geen informatie over producten of diensten wenst te ontvangen van TMA Consultancy dan kunt u dit aan ons kenbaar maken. Uw persoonsgegevens zullen dan worden aangepast of verwijderd.